خرد ناب

گفتگوهای تنهایی

خرد ناب

گفتگوهای تنهایی

گفتگوهای تنهایی در پرواز عقل و عشق

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب با موضوع «عرفان» ثبت شده است

عجب سلوک حیرت انگیزی است.

فلسفه و عرفان دو طرف یه سکه به نظر میرسند.

در تاملات فلسفی خدا انسانی و وسعت و عظمت خرد انسان در ابعاد بیش از خود میجوشد و در عرفان نیز ادمی حالی بیخود میابد و انگاری که انسان خدا میشود.

خدا در عقل فیلسوف جای میگیرد و عارف در خدا جا میشود. در هر دو احوال ادمی باخدا یکی میشود 

خالق ومخلوق یکی میشوند.

من همواره این دو حال را با خود در زندگی میجوشم و هیچ تمامی ندارد.انجا که فلسفه مرا میخواند خدا را به طرف خود میخوانم و انجا که عرفان خدا مرا به طرف خود جذب میکند.

و همانقدر که فهمیدن خدا در فلسفه دشوار است برای من در عرفان همانقدر اسان میسوزم در این احساس.


گفت که بی بال و پری   من پر وبالت ندهم

در هوس بال و پرش     بی پر و پر کنده شدم


خدا دیالیکتیک هستی و نیستی و یک جهت است!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۸
عبداله خسروی
ای دوست نه هر چه درست و صواب بود ، روا بود که بگویند … و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش بدید نبود ، و چیزها نویسم بی  خود  که چون  وا خود آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور.

ای دوست میترسم – و جای ترس است – از مکر سر نوشت…
حقا ، و به حرمت دوستی ، که نمی دانم که این که می نویسم راه  ‫سعادت‬  است که می روم ، یا راه  ‏شقاوت‬ ؟
و حقا ، که نمی دانم که این که نبشتم طاعت‬  است یا ‏معصیت‬ ؟ 
کاشکی ، یکبارگی ، نادانی شدمی تا ، از خود ، خلاصی یافتمی !
چون در حرکت و سکون چیزی نویسم ، رنجور شوم از آن بغایت !
و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم ، هم رنجور شوم... چون احوال ‫عاشقان‬ نویسم نشاید ،
چون احوال ‫عاقلان‬ نویسم ، هم ، نشاید.. و اگر هیچ ننویسم هم نشاید... و اگر گویم نشاید.. و اگر خاموش گردم هم نشاید.. و اگر این واگویم نشاید و اگر وا نگویم هم نشاید … … و اگر خاموش شوم هم نشاید !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۳ ، ۲۲:۱۴
عبداله خسروی